Oferta

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechlewie jest wsparcie i rehabilitacja społeczna rozumiana jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej. Uczestnicy biorą udział w zajęciach: plastycznych, kulinarnych, muzycznych, stolarskich, komputerowych, usprawniających ruchowo, muzyczno-ruchowych.

ŚDS swoje cele realizuje między innymi poprzez:

  • utrzymywanie dobrej formy fizycznej, psychicznej oraz sprawności funkcjonowania uczestników,
  • rozwój umiejętności społecznych, interpersonalnych,
  • poprawę funkcjonowania w codziennym życiu,
  • rozwijanie zdolności, zainteresowań,
  • przyuczenie do wykonywania prostych prac z zakresu gospodarstwa domowego,
  • ochronę praw i interesów uczestników,
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
  • przełamywanie schematów postrzegania osób niepełnosprawnych.