Pracownie

Pracownia stolarska

W ramach zajęć w pracowni stolarskiej uczestnicy poznają podstawowe narzędzia, uczą się i doskonalą praktyczne umiejętności w zakresie ich stosowania. Mają możliwość projektowania, wycinania, szlifowania oraz zabezpieczania wyrobów z drewna. Pracownia przygotowuje świąteczne i okolicznościowe ozdoby.


Pracownia komputerowa

Zajęcia w pracowni mają na celu naukę i kształtowanie prawidłowych umiejętności posługiwania się komputerem, sprzętem biurowym i korzystania z internetu. Uczestnicy są zapoznawani z korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z zastosowania sprzętu komputerowego w codziennym życiu i podczas pracy. Pracownia wyposażona jest w trzy stanowiska, stały dostęp do internetu, drukarkę.


Pracownia kulinarna

W ramach pracowni kulinarnej uczestnicy poznają działanie urządzeń gospodarstwa domowego, uczą się utrzymywania porządku, estetycznego nakrywania do stołu oraz podawania potraw. W pracowni kulinarnej uczestnicy codziennie przygotowują śniadanie, zależnie od swoich możliwości uczą się sporządzania ciast, deserów, gotowanie, bądź podstawowych czynności kulinarnych jak parzenie herbaty, kawy. Pracownia przygotowuje również okazjonalne i świąteczne spotkania.


Rehabilitacja ruchowa

Podstawowym celem zajęć ruchowych jest podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej domowników. Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt do rehabilitacji oraz utrzymywania sprawności i kondycji. Zajęcia w tej pracowni mają formę grupową i indywidualną i obejmują: ćwiczenia ogólno-usprawniające, ćwiczenia manualne, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, gry i zabawy sportowe. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników.


Pracownia plastyczna

W pracowni plastycznej uczestnicy wykonują prace wykorzystując między innymi: kredki (ołówkowe, świecowe, pastelowe), farby (plakatowe, akwarele, akrylowe, witrażowe, olejne), papier (kolorowy, samoprzylepny), plastelinę, glinę, masy, bibułę, kredę, tusz, ołówek, nasiona i piasek, serwetki (decoupage), wełnę, suche kwiaty, kamienie. Celem zajęć jest usprawnianie manualne (praca motoryki małej), ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie wyobraźni, ćwiczenie wytrwałości, wzrost poczucia własnej wartości, nabywanie nowych umiejętności, rozszerzanie wiedzy na temat technik plastycznych. Efektem działań są: kartki, ozdoby świąteczne, stroiki okolicznościowe, dekoracje placówki.