Zasady współpracy

Aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechlewie należy skontaktować się z kierownikiem domu lub pracownikiem socjalnym, którzy udzielą niezbędnych informacji oraz złożyć podanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie. Z podaniem o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy występuje osoba zainteresowana lub jej opiekun.

Dokumenty niezbędne w cele podjęcia decyzji o przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy:

  • wniosek o skierowanie do ŚDS,
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę/neurologa o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach,
  • zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
  • zaświadczenie o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Na naszej stronie, w zakładce druki do pobrania znajdą Państwo: wniosek o przyjęcie do ŚDS; zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa; zaświadczenie lekarza internisty.